Zagraniczne staże zawodowe szansą dla każdego

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu z UE: [432 717,53 PLN]